Çalışma’nın kurucusu Byron Katie’nin bir işi var: insanlara ıstıraplarını nasıl durduracaklarını öğretmek. O insanları Çalışma dediği güçlü bir sorgulama yöntemi ile yönlendirdiği zaman, onların hayatla, başka insanlarla veya kendileriyle olan stresli düşünceleri köklü bir şekilde dönüşür ve hayatları sonsuza kadar değişir. Byron Katie’nin ıstırabın nasıl yaratılıp ve sonlandırıldığına dair direk deneyimine dayanarak, Çalışma, yaşları ne olursa olsun tüm insanlara açık,  kâğıt ve kalemden ve açık bir zihinden başka bir şey gerektirmeyen mucizevi şekilde basit bir yöntemdir.

Bu yöntem ile herkes mutsuzluklarının kaynağına ulaşabilir ve bunu orada ortadan kaldırabilir. Katie (ki herkes onu böyle çağırır) bize dünyadaki tüm problemlerin düşüncemizde kaynaklandığını göstermekten öte, bizlere zihnimizi açmak ve kendimizi özgür kılmak için gerekli olan aleti verir.